De Gaaspermolen

Afscheid Vrienden van de Gaaspermolen

Met deze foto’s van de laatste lichtjes wandeling door het Diemerbos op 6 januari 2024 nemen wij, als bestuur van de stichting Vrienden van de Gaaspermolen, helaas afscheid. Wij bestuursleden zijn allemaal met pensioen en niet erg fit meer. We hebben geprobeerd nieuwe bestuursleden te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.

Het is vooral jammer van de schoolbezoeken van 7e en 8e groepers basisonderwijs aan de molen in combinatie met een ommetje door de polder. We nodigden om de twee jaar scholieren uit Driemond, Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp uit. De kinderen ontdekten door de grote peilverschillen tussen het omringende water en de polder waarvoor peilbeheer nodig is en hoe sterk een polder inklinkt, kortom ze ondervonden het belang van het waterschap. En uiteraard zagen ze de grootsheid van het kundige vakmanschap waarmee de molen gebouwd is en bediend wordt.

Deze website blijft in de lucht tot de stichting Vrienden van de Gaaspermolen is opgeheven. De lichtjeswandelingen zullen voorlopig nog doorgaan, daar is een bijdrage voor gereserveerd. Ook open Molen- en Monumentendagen gaan door met organisatorische hulp van Waternet. De molen wordt dit jaar grondig opgeknapt en dat betaalt de stichting nog. Als er daarna nog geld over is, doneren we dat aan het Waterschap Amstel Gooi en Vecht/ Waternet. Daarna heffen we de stichting op, in de hoop dat ons werk toch op een of andere manier wordt voortgezet, want we zijn overtuigd van de doeltreffendheid van ervarend leren over de voor stadskinderen zeer abstracte begrippen als bemalen, peilbeheer en waterschappen.

Het bestuur van de Vrienden van de Gaaspermolen:

Will Pieterman, Tom Witkamp, Annelies Lelijveld en Finette van der Heide

In de De Gaaspermolen is het gemaal van de Gemeenschapspolder gevestigd. Een gemaal zorgt ervoor dat het water in een polder op peil blijft. Het brengt het water uit de sloten omhoog naar de boezem, in dit geval de Gaasp. Het gemaal in de Gaaspermolen wordt daarbij aangedreven door wind- of elektrische energie.

De Gaaspermolen is in 1707 gebouwd en in 2003 gerestaureerd. Het is een van de oudste nog functionerende poldermolens in de omgeving van Amsterdam. De naam Gaaspermolen is eigenlijk een bijnaam. Officieel heet de molen de Gemeenschapsmolen nr. 1, omdat hij de Gemeenschapspolder, de polder waarin het Diemerbos ligt, bemaalt.

U vindt de Gaaspermolen aan de Lange Stammerdijk 20, bij Driemond (Amsterdam Zuidoost)