Gemeenschapspolder

Ontwikkelingen in de polder

In de negentiende eeuw begon de industrialisatie en vanaf die tijd groeide Amsterdam explosief. Dat had en heeft grote gevolgen voor de polder.

In de jaren veertig van de negentiende eeuw werd de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort aangelegd die noordoost en zuidwest van de polder van elkaar scheidde. Vervolgens werd in 1892 het Merwedekanaal gegraven, dat de Gemeenschapspolder in tweeën splitste. Het kanaal is nog enkele malen verbreed en verdiept en heet nu Amsterdam-Rijnkanaal. Het vormt een enorme barrière tussen de twee helften van de polder. In de zeventiger jaren volgde de A9 of Gaasperdammerweg, die het noordwesten van de rest van de polder afsnijdt. Nu, in 2015, is men bezig een bypass aan te leggen om die weg te stroomlijnen, zodat het verkeer sneller van Amsterdam naar Almere kan rijden. Ooit werden acht polders samengevoegd, straks is die eenheid in nog meer puzzelstukjes verdeeld.

plannen-Gemschp-2015
Figuur 2 De Gemeenschapspolder doorsneden door infrastructuur