Restauratie

Molenarchitect en -aannemer

De heer Jan den Besten heeft het ontwerp van de renovatie gemaakt. Op 6 juli 2000 is de restauratie aanbesteed. Het project werd gegund aan de firma J.K. Poland, die in haar werkplaats begon met de uitvoering. Op 3 mei 2001 ging de firma buiten aan de slag.

Uitvoering restauratie

Bij de restauratie is de molen van binnen geheel gesloopt, alleen het geraamte en metselwerk bleven staan. De in 1927 afgezaagde achtkantstijlen moesten weer verlengd worden. Alle bewegende onderdelen van de molen werden er opnieuw ingezet. De tand-wielen zijn ’s winters door Poland in de werkplaats vervaardigd.  In die tijd werkte een onder-aannemer aan de inrichting van de nieuwe woning en de ontvangstruimte.

 Riet dekken

Negatief 2083-20KapHoewel het riet voor een deel in goede staat was is besloten de molen toch geheel nieuw met riet te dekken omdat de kleurverschillen tussen het oud en het nieuw riet erg op zouden vallen.

Vijzelkom en uitstroom

De vijzelkom en de uitstroom zijn in 1927 niet gesloopt omdat ze ook voor het dieselgemaal nodig waren, al werkte dat niet met een vijzel maar met een zuigbuis. Omdat die dwars door de vijzelkom was gelegd (in beton) was niet te zien of daar iets van over was. Alles bleek echter nog in redelijke staat, al moest er een deel opnieuw opgemetseld worden.

De nieuwe vijzel

Negatief 2052-29Vijzel1 februari 2002 is de nieuwe vijzel geplaatst. Hij is gemaakt door de firma Spaans in Balk (Friesland). De vijzel moet het water omhoog brengen van – 2.70 m NAP naar – 0.40 m NAP, een peilverschil van 2.30 m. Het is dan ook een enorme “schroef” van meer dan zeven meter lang en 1.80 m doorsnede. Het gevaarte weegt 3,5 ton.

Voltooiing restauratie

Minolta DSCVrijdag 25 april 2003 is de Gaaspermolen onder grote publieke belangstelling door burgemeester Job Cohen in werking gesteld. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de herbouw van de molen, van donateurs tot de dijkgraaf, waren uitgenodigd.