Vrienden

De Stichting Vrienden van de Gaaspermolen is in 1993 opgericht om fondsen te werven om de molen te restaureren. Nadat in 2003 de restauratie voltooid was en de molen weer functioneerde als gemaal/poldermolen is de stichting blijven bestaan om te zorgen dat de eisen, die de sponsoren bij hun giften stelden, waargemaakt worden. Het gaat om de duurzame instandhouding van de molen en om te zorgen dat hij, naast het droog houden van de polder, ook een publieke functie vervult.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Gaaspermolen is in 2015 als volgt samengesteld:
Onafhankelijke voorzitter:
vacature
Vice-voorzitter/ penningmeester:
Will Pieterman, bestuurslid namens Groengebied Amstelland
Secretaris:
Manfred van der Heijde, secretaris namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Bestuursleden:
Finette van der Heide
Annelies Lelijveld namens het stadsdeel Amsterdam Zuidoost
Tom Witkamp namens de Dorpsraad Driemond