Educatieve week

De Stichting Vrienden van de Gaaspermolen heeft vanaf 2007 tot en met 2011 elke twee jaar een educatieve week verzorgd voor de 7e en 8e groep basisscholen in de omgeving (Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp). Voor de scholieren van tien à twaalf jaar oud is alleen al de kennismaking met en de beklimming van de molen zeer indrukwekkend, evenals enorme waterstroom die via de vijzel naar de Gaasp gebracht wordt.

Op deze manier hebben alle basisscholieren in de omgeving de kans om kennis te maken met een molen en met bemaling van polders, dus waterkwantiteit. Om het helemaal interessant te maken kregen de scholieren ook les in waterkwaliteit op het speciaal daarvoor ingehuurde schip De Watervlo van Triple E. De bedoeling is dat de leerlingen, zelf voor een groot deel afkomstig uit een droogmakerij (de Bijlmermeer) begrip krijgen voor het polderlandschap en de functie van molens en gemalen daarin, in het verleden en in de toekomst. Op de Watervlo komen ze in aanraking met andere aspecten van het waterbeheer, zoals de waterketen. Dit evenement werd in samenwerking met Natuur- en Milieueducatie (NME) Zuidoost georganiseerd.

Met dit programma wilde de stichting zo veel mogelijk basisscholieren uit Amsterdam Zuidoost en omgeving bereiken. De laatste keer, in 2011, zijn er precies 200 basisscholieren geweest, van verschillende scholen.

Behalve voor de basisscholen werden op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag zowel de molen als de Watervlo opengesteld voor publiek en hiervan werd goed gebruik gemaakt.

De laatste jaren ondervond de stichting helaas problemen bij het contracteren van het schip. Daarom is de educatieve week in 2013 niet doorgegaan. Begin 2015 is Triple E failliet gegaan. De stichting Vrienden van de Gaaspermolen beraadt zich nu op de toekomst.